Eind 2012 lanceerde de stichting be.Source haar eerste project:

"Hulp aan Senior, Hulp door Senior"

Zij verdienen een dak boven hun hoofd, respect en erkenning

Dit project heeft niet alleen tot doel om minderbedeelde senioren te helpen ("Hulp aan Senior"), maar ook om senioren in het algemeen aan te sporen om vrijwillig de handen uit de mouwen te steken voor minderbedeelde personen ("Hulp door Senior").

"Hulp aan Senior, Hulp door Senior" groepeert een aantal liefdadigheidsprogramma's voor bejaarden. Ze worden samen met VZW's opgezet en in praktijk gebracht, initieel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

be.Source selecteert momenteel een aantal vzw's om hun acties volledig of gedeeltelijk te steunen, of samen met hen nieuwe liefdadigheidsprogramma's voor senioren op te zetten.