De ouderdom is een onuitputtelijke bron van rijkdom.

Bij be.Source zijn we ervan overtuigd dat ouderdom een onuitputtelijke bron van rijkdom is. Daarom willen we de blik die de maatschappij op onze ouderen heeft, veranderen.
We zijn er ook van overtuigd dat ouderen die in nood verkeren niet aan hun lot kunnen worden overgelaten en dat elke actie in hun voordeel onze steun verdient.

Over be.Source Onze acties Ons netwerk

DE CIJFERS

Tegen 2050 zal meer dan 30% van onze bevolking 65 of ouder zijn (WHO, World Report on Ageing and Health 2015).
Het is een vaststaand feit dat de veroudering van onze bevolking, in combinatie met het risico op armoede en sociale uitsluiting, een uitdaging vormt voor onze generatie, en nog meer voor de volgende generaties.
Daarom is de ondersteuning en vereniging van acties om de levensomstandigheden van kwetsbare senioren te verbeteren een absolute prioriteit voor be.Source.

"De veroudering van onze bevolking is een uitdaging."

Augmentation de la population
Source: Eurostat, ​​​​​ec.europa.eu/population-data
BELGIË
Taux de risque de pauvreté
Source: Source: statbel.fgov.be​​​​​/pauvrete-et-conditions-de-vie
Concert des Cœurs 8 mei 2022

Beleef een muzikale namiddag in de uitzonderlijke kerk OLV ter Zege ten Zavel.
Op het programma : Raphaële Green et Emma Posman, solisten van de MM Academy, begeleid door de kamermuziekensemble van de Munt.
De netto opbrengsten van dit lenteconcert zullen ten goede komen aan de sociale acties van be.Source ten voordele van minderbedeelde senioren.

http://www.concert-des-coeurs.be

Concert des Cœurs 8 mei 2022

De Caravan

"We zien elkaar in de geburen"

Na het succes in Vorst keert “de Caravan” de laatste week van augustus terug in Sint-Gillis om de meest geïsoleerde en kwetsbare ouderen te ontmoeten in hun eigen woonomgeving. “de Caravan” wil een hartelijke mobiele ruimte bieden waar senioren rond een kop koffie vertellen over hun moeilijkheden op het vlak van o.m. huisvesting, verzorging, eenzaamheid,…

Bezoekers ontmoeten er elkaar in een warme atmosfeer die erop gericht is om mensen bewust te maken van de problematiek van het isolement van vele ouderen.

Komt “de Caravan” binnenkort ook bij u in de buurt? ?

  • 26 tot 30/08 > Jacques Francksquare (Hallepoort), St-Gillis
  • 09 tot 13/09 > Jef Mennekensplein (Karreveld), Molenbeek
  • 30/09 tot 04/10 > Dancoplein (Globe), Ukkel
caravane
Photo @Bruno Achen