Uw expertise ten dienste van anderen.

be.Source wil synergieën tot stand brengen tussen haar partners door het aanbieden van een platform voor reflectie en uitwisseling, een waaier aan opleidingen evenals advies met betrekking tot haar eigen gebieden van expertise waaronder communicatie, financiën, juridische vragen, ethiek en sociaal ondernemerschap.

PUBLICATIES

SILVER EMPOWERMENT

HIVA KU Leuven en be.Source vonden elkaar in een gezamenlijke missie en visie 'Silver Empowerment'. Het doel van de KU Leuven Leerstoel 'Empowerment of Underprivileged Elderly' in opdracht van de private stichting be.Source is het bevorderen van onderzoek naar (kwetsbare) ouderen, in het bijzonder naar psychosociale aspecten bij ouderen. De hoofdvraag is: 'Hoe kunnen we ouderen in precaire omstandigheden versterken en hun verbondenheid met hun omgeving en samenleving verbeteren zodat ze een hogere levenskwaliteit kunnen ervaren?'. In partnerschap met be.Source wenst HIVA KU Leuven een positiever beeld van ouderen te stimuleren en de sociale solidariteit in onze samenleving te versterken.

HIVA KU Leuven

EMPOWERMENT FLOWER

EMPOWERMENT FLOWER

CAHIER 1: LONELINESS AND SOCIAL ISOLATION AMONG ELDERLY. AN EMPOWERMENT PERSPECTIVE

Met dit onderzoek krijgen we meer inzicht in de eenzaamheid en het sociaal isolement bij ouderen en innovatieve interventies die dit kunnen tegengaan, gebaseerd op het empowerment paradigma. Volgens wetenschappelijk onderzoek voelt 46% van de Belgische 65-plussers zich eenzaam en heeft 32% een klein sociaal netwerk. Dit is alarmerend omdat eenzaamheid en sociaal isolement andere levensdomeinen (fysieke, psychologische, sociale) sterk beïnvloeden, en ook de levenskwaliteit in het algemeen. Het onderzoek toont aan dat een brede waaier aan interventies op maat noodzakelijk zijn, en dat de principes van empowerment belangrijk zijn voor organisaties in de praktijk.

LONELINESS AND SOCIAL ISOLATION AMONG ELDERLY. AN EMPOWERMENT PERSPECTIVE
Onderzoekers: dr. Jasper De Witte en Prof. dr. Tine Van Regenmortel (titularis Leerstoel) Rapporten: De Witte J. & Van Regenmortel T. (2019). Silver Empowerment. Loneliness and social isolation among elderly. An empowerment perspective. be.Source Chair ‘Empowerment of Underprivileged Elderly, HIVA KU Leuven.

READ

CAHIER 2: RESILIENCE OF VULNERABLE ELDERLY. A NARRATIVE RESEARCH APPROACH

Op basis van de verhalen van 15 kwetsbare ouderen, bekomen we met dit onderzoek meer inzicht in de bronnen van veerkracht die ouderen aanwenden om met tegenslagen om te gaan. Ouderen gebruiken verschillende (onderling samenhangende) bronnen van veerkracht die zich op het individuele, interactionele en contextuele domein bevinden. We vinden dat veerkrachtprocessen tijd kosten, zeker als het gaat om veranderingen in het sociaal netwerk en emoties (bv. eenzaamheid). Voldoende psychologische ondersteuning lijkt hierbij belangrijk te zijn. Verder moeten organisaties ‘enabling niches’ creëren waardoor de veerkracht van ouderen toeneemt, en dient de samenleving meer participatiemogelijkheden voor ouderen te creëren aangezien ‘de kracht van het geven’ van enorm belang is voor de levenskwaliteit van ouderen.

RESILIENCE OF VULNERABLE ELDERLY. A NARRATIVE APPROACH
Onderzoekers: dr. Jasper De Witte en Prof. dr. Tine Van Regenmortel (titularis Leerstoel) Rapporten: De Witte J. & Van Regenmortel T. (2019). Silver Empowerment. Resilience of vulnerable elderly. A narrative research approach. be.Source Chair ‘Empowerment of Underprivileged Elderly, HIVA KU Leuven.

READ

CAHIER 3 : A QUANTITATIVE PICTURE OF LONELINESS AMONG ELDERLY IN BELGIUM AND EUROPE

Met deze derde cahier verwerven we meer inzicht in het voorkomen van eenzaamheid bij ouderen in België en Europa. We stellen vast dat 22% van de Belgische en 27% van de Europese 65-plussers zich eenzaam voelde in 2017. Dit is alarmerend omdat een extrapolatie van deze percentages naar 2020 betekent dat momenteel zo’n 500.000 Belgische en 28 miljoen Europese ouderen zich eenzaam voelen. Verder blijkt eenzaamheid erg ongelijk verdeeld te zijn onder verschillende groepen in de samenleving. Bepaalde groepen kennen meer gevoelens van eenzaamheid, zoals ‘oudere’ ouderen, ouderen met een slechtere gezondheid, een kleiner sociaal netwerk of met een lager inkomen. Ook blijken ouderen met een migratieachtergrond eenzamer te zijn dan ouderen zonder migratieachtergrond. Indien we effectieve maatregelen willen nemen om eenzaamheid te bestrijden, is het dan ook essentieel om met deze specifieke aspecten rekening te houden.

A QUANTITATIVE PICTURE OF LONELINESS AMONG ELDERLY IN BELGIUM AND EUROPE READ

CAHIER 4 : FAMILY CARE FOR COMMUNITY-DWELLING OLDER SENIORS IN TIMES OF CORONA: THE POWER OF GIVING AND/OR A BURDEN OF CARE?

...

FAMILY CARE FOR COMMUNITY-DWELLING OLDER SENIORS IN TIMES OF CORONA READ

Opleidingen

be.Source verenigt een waaier aan vaardigheden. Beheer of management, audit, communicatie of juridische vragen (om er maar enkele te vernoemen).

U wenst uw expertise ten dienste te stellen van behoeftige senioren?

Door deel uit te maken van ons netwerk kunt u genieten van opleidingen, advies en specifieke coaching om senioren beter te kunnen bijstaan. be.Source voorziet zo opleidingen op maat van de vrijwilligers of leden van partnerverenigingen of –instellingen, maar tevens coachingsessies om het dagelijkse beheer te verbeteren, of ook juridisch en financieel advies.

​​beSource

Coördinatiehub
sigle besource

Met het oog op de ontwikkeling van synergieën tussen de instellingen en de verenigingen is er in 2016 een platform reflectie en uitwisseling tot stand gekomen.

Dit platform dat om de 2 maanden bijeenkomt rond thema’s in verband met de insluiting van de ouderen, wil concrete acties aanbieden en instellen, zoals gezamenlijke opleidingen, het vervaardigen van gemeenschappelijke brochures, het organiseren van seminars of van andere activiteiten. Het verleent ook hulp bij het definiëren van de behoeften en prioriteiten op het gebied van hulpprogramma’s ten voordeel van kwetsbare bejaarden.