Omdat elke oudere verdient, respect en erkenning.

be.Source is ervan overtuigd dat de gedragsverandering tegenover de veroudering van onze bevolking moet gebeuren door lokaal te werken aan de sensibilisering van onze maatschappij. De kennis van enkelen aanbieden om tegemoet te komen aan de behoeften van anderen is een middel om dat doel te bereiken.

Hulp aan senior, hulp door senior Hulp aan senioren DE CARAVAN Concert des coeurs

 

De Caravan
caravane
Photo @Brunon Achen

 

equipe
Photo @Brunon Achen

“De Caravan” kampeert in verschillende Brusselse wijken
ONTMOETINGEN MET DE MEEST KWETSBARE SENIOREN VAN DE STAD .

  • 17 tot 21/06/2019 > Marconipark, Vorst
  • 26 tot 30/08/2019 > Jacques Francksquare, St-Gillis
  • 09 tot 13/09/2019 > Jef Mennekensplein, Molenbeek
  • 30/09 tot 04/10/2019 > Dancoplein, Ukkel

“De Caravan” is een originele manier om senioren en mensen uit hun omgeving te benaderen in hun eigen woonomgeving. Een aangename en hartelijke ruimte waar met aandacht en rond een kopje koffie wordt geluisterd naar de bezorgdheden van geïsoleerde en kwetsbare ouderen. “La Caravane” nestelt zich een week lang in een wijk waar vrijwilligers en medewerkers van lokale verenigingen concrete hulp bieden.

De leden van dit multidisciplinaire team maken allemaal deel uit van de acht partnerverenigingen van be.Source. Zij zijn gespecialiseerd in de strijd tegen cognitieve achteruitgang, intergenerationele relaties en de strijd tegen maatschappelijk isolement.

“De Caravan” is een oorspronkelijk initiatief dat in 2018 werd opgezet door de vzw “Bras dessus Bras dessous”. In 2019 besliste de stichting be.Source met haar acht partners om er een gemeenschappelijk project van te maken.

Via dit project schept be.Source nieuwe synergieën om de levenskwaliteit van kwetsbare oudere mensen te verbeteren.

Hulp aan senior, hulp door senior

beSource

Ons doel is noodlijdende senioren bij te staan (hulp aan senior), maar tevens de ouderen in het algemeen aan te sporen zich vrijwillig in te zetten voor hulpbehoevende personen (hulp door senior).  « Hulp aan senior, hulp door senior » wil een geheel van solidariteitsprogramma’s samenbrengen ten voordele van de ouderen. Deze worden uitgewerkt in samenwerking met de instellingen en verenigingen op het terrein, in eerste instantie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hulp aan senioren

beSource

Senior-in-Action
C-Dienst

Het «Senior-in-Action » programma wil de ploegen van de C-Dienst versterken door zoveel mogelijk vrijwilligers-senioren aan te trekken en zo het aantal interventies in woningen van noodlijdenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op te drijven. Sinds 1970 komt de VZW C-Dienst senioren met een zeer bescheiden inkomen ter hulp voor schilderwerken, reparaties, klussen, hulp bij verhuizing, meubilair, enz.

"Ook de senioren kunnen bijdragen aan de oplossing!"

beSource

Visit-a-Senior
Rode Kruis België

De dienst huisbezoeken ontwikkeld door HESTIA, een initiatief van het Rode Kruis van België, draagt bij aan het sociale en relationele welzijn van ouderen door hun gevoel van eenzaamheid en vereenzaming thuis te verlichten. Vrijwilligers die zijn opgeleid door het Rode Kruis houden hen gezelschap gedurende één à twee uur per week, voor een moment van gezelligheid, samenzijn en uitwisseling, vrijetijdsbesteding, een kop koffie of een wandeling.

"Een ontmoeting, een gesprek, een glimlach… Een moment in het leven."

beSource

Singing Seniors
De Munt/La Monnaie

"Een brug tussen twee werelden", het sociale programma van de Koninklijke Muntschouwburg, heeft als doel noodlijdende personen in contact te brengen met cultuur, zang en opera. "Singing Seniors" stelt, zowel in de Muntschouwburg als in de rusthuizen van het OCMW een waaier van muzikale en culturele activiteiten voor aan behoeftige senioren: ateliers voor koorzang, recitals of kamermuziekconcerten, geleide bezoeken aan de Munt, sessies tot sensibilisering voor de wereld van de muziek, zang en opera en tevens de toegang tot de voorstellingen in de Munt.

"Een verbinding maken tussen twee werelden..."

beSource

Well-being for Seniors
Soins Chez Soi

Het programma « Well-being for Seniors » laat noodlijdende ouderen toe te genieten van zorgen die hun welzijn en gevoel van eigenwaarde kunnen bevorderen: een haarsnit, esthetische verzorging, een pedicure of tuinonderhoud. Geïmplementeerd door de VZW Soins Chez Soi met de bedoeling de waardigheid en het zelfvertrouwen te herstellen bij de mensen met lage inkomens die daardoor geen toegang hebben tot deze welzijnszorgen.

"Zorgen die essentieel zijn voor het welzijn van de mensen. Een dagelijks comfort."

beSource

Seniors’ Daytime
Atoll

De kwetsbare en behoeftige senioren kunnen de begunstigden van de VZW ATOLL vervoegen en zo deelnemen aan tal van gemeenschappelijke activiteiten (toneel, muziek, plastische vormgeving, thematische gesprekken). Een tweede thuis die overdag bruist van het leven en van activiteiten, opdat ze zolang mogelijk bij hen thuis kunnen blijven wonen. Zo wordt al spelend, helpend, discussiërend of zelfs dromend, de afhankelijkheid van het ouder worden minder voelbaar.

"Het is levensbelangrijk om niet tussen 4 muren te blijven zitten."

photo Taxistop

Mobility for Seniors
Mobitwin van Mpact

Met een netwerk van vrijwilliger-chauffeurs biedt Mobitwin een oplossing aan personen met beperkte mobiliteit en middelen. Het programma "Mobility for Seniors" reikt de hand naar kwetsbare senioren die geen toegang hebben tot het openbaar vervoer. De bestemmingen zijn uiterst uiteenlopend: een familiebezoek, een afspraak bij de gemeente, boodschappen. Dankzij Mobitwin bieden we deze personen de mogelijkheid om actief te blijven en sociale contacten te onderhouden.

Concert des coeurs
beSource
© Pierre Bollen

 

Le Concert des Coeurs, een bron van solidariteit.

Sinds 2009 organiseren we het Concert des Cœurs rond Kerstmis.
Een evenement in de mooie kerk van Onze-Lieve-Vrouw ten Zavel, een uitgelezen oord voor de muzikanten, koorzangers en solisten.
De netto opbrengst van de concerten wordt rechtstreeks bij de fondsen van be.Source gevoegd.

« Een bijzonder moment in een periode waarin men ernaar verlangt samen te zijn. »